+372 528 1516 arboristiabi@gmail.com

Teenused

Ohtlike puude langetamine- Teostame töid peamiselt köielt, kasutades spetsiaalset ronimise ja turvalisuse varustust. Raiume puud ka kõige kitsamates tingimustes. Lähedal asuvad elektriliinid, hooned aiad ei ole takistuseks. Vajadusel kasutame tööde teostamiseks tõstukit

Puude hoolduslõikus- Hooldame erinevas vanuses puid, alates väga noorest istikust lõpetades oma elutee lõpusirgel olevate suurte puudega. Hoolduslõikusel peame oluliseks arboristi kutseetikast kinni pidamist ning erinevate puuliikide bioloogilistest iseärasustest.

Kändude freesimine- Kasutame kändude freesimiseks väikest kännufreesi, tänu millele pääseme ilma pinnast lõhkumata ligi ka kõige kaugematesse aia nurkadesse. Freesime kännu ja maapeal olevad juured kuni 20cm maapinnast madalamale. Erinavalt kännu juurimisest ei jää freesimsel maapinna sisse suurt auku ja kändu ümbritsev pinnas jääb terveks. Freesimisel tekkiv auk täidetakse freesimisel tekkiva puruga või mullaga ning üsna pea ei ole arugi saada, et seal on känd olnud.

Viljapuude lõikus- Viljapuude lõikamisel on kõige olulisem arutada kliendiga läbi lõikuse eesmärk. Pikalt hooldamata viljapuud ei ole tavaliselt võimalik ühe aastaga täielikult hooldada, vaid vajalikud lõikused tuleb teha mitme aasta jooksul, et puul oleks aega vahepeal taastuda. Sellest tulenevalt tuleb olla valmis selleks, et arborist tuleb kutsuda mitmel aastal järjest.

Erinevad eesmärgid, mis tuleks läbi mõelda, enne kui viljapuud lõikama hakata:

Kas lõikuse tulemusena peaks olema viljapuu võimalikult ilus ja saagikus ei ole nii oluline
Kas teha kompromiss saagikuse ja viljapuu välimuse vahel
Kas oluline on ainult võimalikult suur saak
Kas on vaja hoopis väga vana puud võimalikult kaua säilitada

Nõustamine- Aitame leida kliendile sobiva ja parima plaani kas ja mida on vaja enda puittaimedega ette võtta.

Vihmaveesüsteemide puhastus- Pääseme ligi kohtadesse ja kõrgustesse, kuhu teised ei pääse, teostame lihtsamaid töid kõrgustes kasutades selleks vajaminevat turvavarustust.